Tražite dinamičan, izazovan posao  s obećavajućom

budućnošću u Nemačkoj?

Zainteresirani ste za dugoročno zaposlenje u uglednoj njemačkoj bolnici?

Imate stručnu spremu i kvalifikaciju za obavljanje djelatnosti u području zdravstvene njege. Stekli ste prva iskustva neophodna za rad u struci, npr. tokom pripravničkog staža ili obavljanjem studentski poslova ?

Dobro vladate njemačkim jezikom ili imate volju i motivaciju da ga naučite?

Brinte o zdravlju i dobrobiti ljudi a rad u zdravstvu ispunjava vas entuziajzom?

U tom slučaju je apm medical idealan partner koji će vam pružiti podršku i pomoć. Ovisno o vašim prethodno stečenim znanjima i interesima, na nama je da vas što brže povežemo s renomiranim poslodavcima u Njemačkoj.

About Germany
About Frankfurt

Radne zadaće medicinskog osoblja – što vas očekuje

Profil zanimanja medicinske sestre-tehničara uključuje praćenje toka bolesti i zdravstvenu njegu pacijenata. Planirate, sprovodite i vodite dokumentaciju mjera zdravstvene njege u uskoj konzultaciji s nadležnim ljekarima i terapeutima. Vaša je zadaća prije svega da u okviru osnovne zdravstvene njege pomažete pacijentima u prevladavanju svakodnevnih teškoća i pratite njihovo opće zdravstveno stanje. Ovisno o kvalifikaciji (npr. u oblasti hirurgije, anestezije, itd.), asistirate ljekaru pri obavljanju medicinskih intervencija ili koordinirate plan terapije pacijenata. Na raspolaganju ste kao  kontakt osoba stručnom osoblju i rodbini pacijenta.

Apply now!

Vaše šanse za dobijanje dobro plaćenog posla u oblasti zdravstvene njege

Na osnovi uznapredovanih savremenih demografskih promjena Njemačka predviđa  da će se u narednih 30 godina povećati populacija kojoj će biti potrebna medicinska njega za 50%. Budući da u Nemačkoj već danas postoji povećana potreba za kvalificiranim osobljem u oblasti zdravstvene njege, zajamčeno vam je dugoročno zaposlenje ako imate odgovarajuću naobrazbu i pouzdanog partnera, koji će vam pomoći u rješavanju svih administrativnih pitanja i procedura u vezi sa vašim dolaskom i zapošljavanjem u Njemačkoj. To je ono što mi nudimo.

Najbolji preduvjeti sa apm medical – što vam nudimo

Za zaposlenje u oblasti zdravstvene njege u Njemačkoj neophodno je priznavanje vaše u Bosni i Hercegovini stečene diplome. Pripremit ćemo vas za postupak priznavanja diplome i pružiti podršku tokom cijelog  procesa. Drugi je uslov poznavanje njemačkog jezika na B2 nivou prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kurs njemačkog jezika morat ćete u početku sami finasirati, ali nakon uspješno završenoga B2 nivoa nadoknadit ćemo vam sve troškove učenja jezika. Preuzet ćemo i troškove vezane za dobivanje vize kao i leta za Njemačku. Pružit ćemo vam i svu pomoć kod posredovanja u zapošljavanju u nekoj od njemačkih bolnica i podršku u prvo vrijeme života i rada u Njemačkoj.

Any questions? Click here for FAQ!

APPLICATION FORM

Zainteresirani ste za rad u Nemačkoj? Ispunite ovaj kratki obrazac i odmah ćemo vam putem e-maila poslati opširan obrazac prijave za posao. Stupit ćemo s vama u kontakt čim dobijemo vaš e-mail s popunjenim obrascem.


    By sending this form I expressly agree to the privacy policy of apm medical GmbH.